Kuvitus / Illustration Marin Strebelle

Ajatus on tärkein, kun leikimme ajatuksella ajatella toisella kielellä.

OMSKAKAS! on hanke, jossa ravistellaan kielenoppimista ja asenteita. Hankkeessa luodaan avoimesti monistettavia työkaluja, jotka näyttämötaiteellisin keinoin tukevat toisen kotimaisen kielen oppimista, avoimuutta ja erilaisuuden sallimista.

Det är tanken som räknas då man leker med tanken om att tänka på ett annat språk.

OMSKAKAS! är ett projekt där vi skakar om språkinlärningen och attityderna. Inom projektet skapar vi en metod med hjälp av teaterns medel som kommer att innehålla verktyg för allmänt bruk. Denna metod ska underlätta och stöda inlärningen av ett inhemskt andra språk, samt uppmuntra till öppenhet och acceptans av olikheter i allmänhet.

Uutiset | Nyheter

Kontakt:
gro.sakaksmo@omskakas.org