Omskakas on osa laajempaa Svenska Kulturfondenin rahoittamaa Hallå -hanketta. Kolmivuotisen hankkeen tarkoituksena on teatterin keinoja hyödyntäen kehittää uusia opetusmenetelmiä kielenopetuksen tueksi. Opetusmenetelmä julkaistaan käsikirjana keväällä 2021.

Kevätlukukauden 2020 alussa olimme hankkeen puolivälissä ja työpajasarjat jatkuivat yhteistyökouluissamme Kuopiossa, Jyväskylässä, Karjaalla ja Kirkkonummella.

Syksyn teemoina oli ollut rohkaista puhumaan toista kieltä, kielen ymmärtäminen ja oman tekstin luominen. Kevään työpajoissa jatkoimme tutuksi tulleita harjoituksia ja loimme kohtauksia oppilaiden tuottamien kielikaverihahmojen ympärille. Keskeistä oli kielen käyttäminen tilanteissa. Joskus luokan edessä puhuminen ujostuttaa ja siksi kehitimme harjoituksia, kuten ”Toisten äänillä”. Tällaisessa harjoituksessa äänen käyttäjä sai pysyä piilossa ja esiintymishaluiset oppilaat saivat reagoida luokan edessä miimisesti. Kohtauksia tehdessä katsojat toimivat usein tunnelmaäänten tekijöinä – näin kaikki pääsivät osallistumaan ja tekeminen oli kaikille yhteistä.

Maaliskuun alussa kokoonnuimme pienimuotoiseen työpajaan yhdessä yhteistyökoulujen opettajien kanssa. Nyt oli opettajien vuoro heittäytyä puhumaan heille itselleen vierasta kieltä ja tekemään harjoituksia. Samalla pohdimme toteutuneiden työpajojen antia ja haastattelimme leikin kautta opettajia Omskakas -kokemuksista.

Koronakevät pysäytti

Koulut siirtyivät maaliskuussa etäopetukseen ja siten myös loput kevään Omskakas -työpajoista peruuntuivat. Teatteri on yhteisöllistä ryhmätyötä ja Omskakas -harjoitukset perustuvat yhdessä tekemiseen. Emme lähteneet muuttamaan työtapaamme yksilöopetuksen suuntaan, vaan keskitimme resurssimme tähän mennessä kerätyn tiedon ja kokemusten analysoimiseen sekä harjoituskokonaisuuksien kehittämiseen. Näin loimme perustaa syksyllä alkavaa hankkeen kolmatta vaihetta varten.

Kolmannessa vaiheessa valmistamme opetusmateriaalin käsikirjamuotoon, luomme kokemuksiemme pohjalta Omskakas -pelikorttileikin opetuskäyttöön sekä testaamme materiaaleja jakamalla niitä yhteistyökoulujen opettajien kokeiltavaksi kielenopetuksessa.

Kokemuksia koulumaailmasta

Teatterin käyttö kielenopetuksessa on elämyksellistä oppimista. Sen äärellä työskentely mahdollistaa aistillista oppimista, jota mitataan eri tavoin kuin perinteistä kouluoppimista.

Merkittävimmäksi onnistumiseksi työpajoissa koemme sellaisten oppilaiden esiin astumisen, jotka ovat muutoin olleet koulutyössään passiivisempia.

Suuret ryhmäkoot ja yhdistetyt ryhmät ovat olleet haastavia jo ryhmädynamiikan vuoksi. Turvallisuudentunne ja ryhmän tuki on ensisijaista harjoituksissa, joissa joutuu laittamaan itsensä likoon. Koemme, että emme ole vielä onnistuneet ratkaisemaan kuinka parhaiten toimia tällaisissa ryhmissä, joissa perusluottamuksen syntyminen on ollut haasteellista. Alakoulussa ryhmät ovat olleet tiiviimpiä ja oppilaat ikänsä puolesta rohkeampia ryhmässä toimijoita. Näyttää siltä, että menetelmämme on toiminut alakouluissa enemmän odotusten mukaisesti kuin yläkouluissa, joissa oppilailla tuntuu olevan enemmän estoja.

Koemme myös, että meidän olisi ollut hyvä varata enemmän aikaa dialogiin opettajien kanssa ja paremmat työkalut viestintään työpajojen välissä. Eniten edistystä tapahtui ryhmissä, joissa nämä työkalut olivat kunnossa. Silloin myös työilmapiiri oli luottavaisempi ja oppilailla selkeämpi näkemys siitä mitä tehdään.

Jatkossa pyrimme kehittämään harjoituksia siten, että opettajien on helppo toteuttaa niitä.

Harjoitusten tarkoitus on rohkaista, kehittää luovuutta ja auttaa onnistumaan uuden kielen oppimisessa. Uskomme, että malli, jossa opettaja voi valita mitä harjoituksia, missä vaiheessa ja missä laajuudessa hän niitä haluaa opetuksessaan käyttää, on toimivin.

Omskakas -työryhmä toivottaa kaikille hyvää kesää!