Omskakas-kirja, var så god!

Omskakas-kirja, var så god!

DOWNLOAD OMSKAKAS 2021.pdf Esitystaiteelliset menetelmät kielenopetuksessa Scenkonstnärliga metoder i språkundervisningen   Finska är jättesvårt! Mä en ikinä tuu tarviimaan ruotsia, missään! Kuulostaako tutulta? Låter det bekant? Tarvitsetko käytännön...
Att närma sig det naturliga lärandet

Att närma sig det naturliga lärandet

Vår handbok och dess teman har börjat ta form. Utgångspunkten och det bärande temat för de workshops som hållits i researchsyfte, har varit att uppmuntra elever till att våga tala. Med det här som ledstjärna, skapade vi övningar där vi använde oss av abstrakt tal,...
Kurotus kohti luonnollista oppimista

Kurotus kohti luonnollista oppimista

Käsikirjamme runko teemoineen on alkanut hahmottua. Taustatyönä toteutettujen työpajojen lähtökohtana ja kantavana teemana on ollut uskallus puhua. Sen äärelle loimme harjoituksia abstraktista puheesta, sanojen toistosta, fokuksen siirtämisestä itsestä pois… Näillä...
Superkrafter

Superkrafter

Vi har ett nytt kontor i ett tornhus. På kontoret finns två bord, två kontorsstolar med hjul, två bordslampor, samt ett stort fönster, bakom vilket det växer ett yvigt träd. Vi behöver en rumsväxt. Vi bestämmer oss för att köpa en monstera som renar luften på vårt...
Supervoimia

Supervoimia

Meillä on uusi toimisto tornitalossa. Täällä on kaksi pöytää, kaksi pyörillä liikkuvaa toimistotuolia, kaksi pöytälamppua sekä iso ikkuna, jonka takana kasvaa tuuhea lehtipuu.  Tarvitsemme viherkasvin. Päätämme ostaa ilmaa puhdistavan peikonlehden. Ruukun ostamme...