Kuvitus / Illustration Marin Strebelle

Ajatus on tärkein, kun leikimme ajatuksella ajatella toisella kielellä.

OMSKAKAS! on hanke, jossa ravistellaan kielenoppimista ja asenteita. Hankkeessa luodaan avoimesti monistettavia työkaluja, jotka näyttämötaiteellisin keinoin tukevat toisen kotimaisen kielen oppimista, avoimuutta ja erilaisuuden sallimista.

Det är tanken som räknas då man leker med tanken om att tänka på ett annat språk.

OMSKAKAS! är ett projekt där vi skakar om språkinlärningen och attityderna. Inom projektet skapar vi en metod med hjälp av teaterns medel som kommer att innehålla verktyg för allmänt bruk. Denna metod ska underlätta och stöda inlärningen av ett inhemskt andra språk, samt uppmuntra till öppenhet och acceptans av olikheter i allmänhet.

Uutiset | Nyheter

Omskakas-kirja, var så god!

Omskakas-kirja, var så god!

DOWNLOAD OMSKAKAS 2021.pdf Esitystaiteelliset menetelmät kielenopetuksessa Scenkonstnärliga metoder i språkundervisningen   Finska är jättesvårt! Mä en ikinä tuu tarviimaan ruotsia, missään! Kuulostaako tutulta? Låter det bekant? Tarvitsetko käytännön...

read more
Att närma sig det naturliga lärandet

Att närma sig det naturliga lärandet

Vår handbok och dess teman har börjat ta form. Utgångspunkten och det bärande temat för de workshops som hållits i researchsyfte, har varit att uppmuntra elever till att våga tala. Med det här som ledstjärna, skapade vi övningar där vi använde oss av abstrakt tal,...

read more
Kurotus kohti luonnollista oppimista

Kurotus kohti luonnollista oppimista

Käsikirjamme runko teemoineen on alkanut hahmottua. Taustatyönä toteutettujen työpajojen lähtökohtana ja kantavana teemana on ollut uskallus puhua. Sen äärelle loimme harjoituksia abstraktista puheesta, sanojen toistosta, fokuksen siirtämisestä itsestä pois… Näillä...

read more

Kontakt:
gro.sakaksmo@omskakas.org